Yrityksille

Teen mielelläni yhteistyötä yritysten kanssa – ole yhteydessä ja sovi ilmainen tutustumis- ja kartoituskäynti!

 

Esimerkkejä palveluistani:

 • Toimiston, myymälän tai ravintolan sisustussuunnittelu
 • Uudisrakennuksen kokonaisvaltainen sisustussuunnittelu
 • Kodin eri tilojen sisustussuunnittelu
 • Suunnittelukohteen materiaalivalinnat ja materiaalikollaasit
 • AutoCAD-piirustukset
 • Stailaukset, somistukset ja esillepanot
 • Sisällöntuotanto: blogit ja tiedotteet
 • Mainostekstaus

Toimistojen suunnittelu

Miksi tilata suunnittelu juuri meiltä?

 • Minulla on usean vuoden kokemus eri kokoisista toimiston suunnittelutöistä. Olen suunnitellut useita toimistoja itsenäisesti sekä toiminut sisustussuunnittelijana osana isompaa tiimiä.
 • Työtilojen suunnittelu on intohimoni, ja sitoudun kaikkiin projekteihin niiden valmistumiseen saakka
 • Vahvuuteni on yrityksen tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaan toiveiden kuunteleminen, jolloin lopputulos vastaa hyvin odotuksia.
 • Osaan hahmottaa erilaisten tilojen potentiaalin ja luoda niihin tilaratkaisultaan nykyaikaisen ja toimiva kokonaisuuden.
 • Minulla on hyvä värisilmä ja uskallan myös käyttää värejä. Minulla on paljon tietoa ja kokemusta eri materiaaleista ja näkemys kokonaisuudesta, johon liittyy värit ja valaistus

Työympäristön tyypillisiä haasteita:

 • Työympäristö ei tue työn tekemistä tai yrityksen tavoitteita.
 • Toimisto ei anna parasta mahdollista kuvaa yrityksestä eikä erotu muista toimijoista.
 • Asiakkaat ja henkilökunta eivät koe tiloja viihtyisäksi, ja tilassa olisi enemmän potentiaalia.
 • Epäergonomiset työpistekalusteet: Työtuolit, työpöydät, valaistus sekä muut työn tekemisessä käytettävät kalusteet ja tarvikkeet, jotka eivät tue työntekijän hyvinvointia tai tehosta työn tekemistä.
 • Vanhanaikaiset toimistokalusteet: nykypäivän vaatimuksia vastaamattomat, työn tekemisen tai luonteen muututtua epäkäytännölliseksi muodostuneet, huonokuntoiset tai epäesteettiset kalusteet.
 • Työn tekeminen ei ole tehokkaimmillaan, koska työpisteet ja tiimit ei ole sijoitettu tilaan optimaalisesti.
 • Tilojen käyttämisen haasteet, kuten neuvotteluhuoneiden varaamisen vaikeus.

Työympäristö parhaimmillaan:

 • Työympäristö tukee työn tekemistä ja yrityksen tavoitteita ja toimii yrityksen käyntikorttina: ”Meillä on upeat tilat ja meillä menee hyvin!”
 • Yrityksen toiveiden ja työn tekemisen kautta räätälöity tilaratkaisu, joka helpottaa työn tekemistä, ja jossa eri työtehtävät on huomioitu.
 • Esteettiset ja nykyaikaiset hiljaiset tilat, avotoimistot, tiimi/ryhmätyöhuoneet ja sosiaaliset tilat tukevat henkilöstön tiimiytymistä.
 • Ergonomiset työpistekalusteet: Työtuolit, työpöydät, valaistus sekä muut työn tekemisessä käytettävät kalusteet ja tarvikkeet tukevat työntekijän hyvinvointia ja tehostavat työn tekemistä. Iloinen, terve ja tyytyväinen henkilökunta.
 • Nykyaikaiset toimistokalusteet: nykypäivän vaatimukset täyttävät, työn tekemisen tai luonteeseen soveltuvat, kauniit ja toimintaa tehostavat lounge-, tauko- ja säilytyskalusteet.
 • Tilassa on huomioitu kaikki aistit, mikä näkyy muun muassa harkittuna värimaailmana ja materiaalien tuntumassa
 • Työpisteet ja tiimit on sijoitettu tilaan niin, että työn tekeminen on tehokasta ja henkilöstön kesken syntyy kohtaamisia viihtyisissä yhteiskäyttötiloissa
 • Tilat toimivat vaivatta ja esimerkiksi neuvotteluhuoneen varaaminen on huomioitu suunnittelussa.

Esimerkkejä suunnittelemistani toimitiloista